Privātuma politika

PIVĀTUMS UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Velostreet.com izmanto sīkdatnes (cookies) Mūsu mājas cepumi (cookies) tiek izmantoti mājas apmeklēšanu un popularitāti satura statistikas vajadzībām. Cookie izmantošana nav izveidot savu identitāti. Mums ir tiesības nodot anonīmu statistikas informāciju trešajām personām. Jums ir tiesības bloķēt izmantot sīkdatnes jūsu pārlūkprogrammā.

Informācija no Vasare SIA Interneta veikals WWW.VELOSTREET.COM izstrādātus IEPIRKUMA

 13. PRIVĀTUMA POLITIKA UN PERSONAS DATU DROŠĪBA

 

13.1. Uzņēmums nodrošina datu subjektu tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem personas datu apstrādi reglamentējošiem normatīvo tiesību aktiem. Pārdevējs godīgi un precīzi apstrādā Pircēja sniegtos personas datus pēc šādiem nolūkiem:

13.1.1. Klienta piedalīšanās pircēju lojalitātes (atlaižu) programmā nodrošināšana, tiešais mārketings, cik tas ir saistīts ar lojalitātes (atlaižu) programmu.

13.1.2. Elektroniskā tirdzniecība (klientu pasūtījumu izpilde un garantijas apkalpošana).

13.1.3. Tiešais mārketings.

13.2. Pārdevējs saņem un apstrādā pēc Pirkšanas-pārdošanas noteikumu 13.1.2. punktā paredzētājiem nolūkiem Pircēja personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruni, adresi. Pircēja personas dati tiek glabāti 2 gadus no viņa pēdējās pieslēgšanās kontā vai iegādes brīža. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām, Pircēja personas dati tiek izdzēsti.

13.3. Pārdevējs saņem Pirkšanas-pārdošanas noteikumu 13.2. punktā minētos personas datus tieši no Pircēja (viņam piereģistrējoties mājas lapas klienta kontā, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu). Pārdevējs neapstrādā personas datus, ko saņēmis citos veidos.

13.4. Pārdevējs ir Pircēja izvēlētās līzinga kompānijas datu apstrādātājs un apstrādā Pircēja, kurš noslēdzis līzinga līgumu, personas datus. Līzinga kompānijas uzdevumā, pēc līzinga līguma sagatavošanas, noslēgšanas un izpildes nolūkiem, Pārdevējs nodod Pircēja, kurš izvēlējās pirkšanas uz nomaksu veidu, ievadītos datus (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts, prece, ko iegādājas ar līzinga līgumu; daudzums, cena, summa) Pircēja izvēlētajai līzinga kompānijai.

13.5. Pircējs apliecina, ka viņam bija iespēja iepazīties ar personas datu apstrādes nosacījumiem un viņam ir šādas iespējas:

13.5.1. Pircējs, kurš, iesniedzot Pārdevējam personas apliecinošu dokumentu vai saskaņā ar tiesību aktiem vai elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kas ļauj piemēroti identificēt personu, apliecināja savu identitāti, viņam ir tiesības iepazīties ar saviem datiem un pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, t. i. saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi viņa personas dati tiek savākti, pēc kāda nolūka tie tiek apstrādāti, kam sniegti; pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu izlaboti, izdzēsti vai apturēt personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti neievērojot Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu vai citu likumu noteikumus.

13.5.2. Pircējs savu piekrišanu vai nepiekrišanu par viņa personas datu apstrādi izteic rakstiski, pa e-pastu, kurš reģistrēts Interneta veikalā, norādot savu vārdu un uzvārdu.

13.5.3. Citas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumā un citos normatīvajos tiesības aktos paredzētās tiesības.

13.6. Pieprasījumi, lai izlabotu, izdzēstu personas datus vai apturētu personas datu apstrādi, Pircējam ir tiesības izteikt rakstiski vai personīgi Pārdevēja darbības vietā.

13.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja personas datu drošību, īstenot atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret neatļautu iznīcināšanu un / vai nejaušu grozīšanu, atklāšanu un pret jebkuru citu nelikumīgu apstrādi. Visi Pārdevēja darbinieki un viņa pārstāvji apņemas aizsargāt Pircēja personas datus.

13.8. Personas dati šajos Pirkšanas-pārdošanas noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā Pārdevējs var sniegt datu subjektam, sūtījumu piegādes uzņēmumiem, kā arī citiem datu saņēmējiem, kad saskaņā ar likumu, tiesas lēmumiem un citiem tiesību aktiem Pārdevējam ir pienākums sniegt personas datus.

13.9. Personas dati tiešā mārketinga nolūkā tiek apstrādāti tikai ar Pircēja piekrišanu par viņa personas datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos vai esot Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likuma 14. pantā 4. daļā minētajam likumīgās apstrādes kritērijam. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslus, jebkad atteikties no tā, lai viņa personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

Ātrā izvēlne